Dobrodošli!
   
Hrvatski/Croatian
Engleski/English    

Adina Maltar
091 250 92 32
adina.maltar@hi.t-com.hr
www.wix.com/maltaradina/tiffany
web galerija

Rođena sam10. travnja 1964. god. u Novom Sadu. Školovala sam se u Zagrebu. Živim u Bjelovaru s obitelji. Kao majstor naočalni optičar radila sam trideset godina. Tiffany tehnikom se bavim šest godina kao samouka po vlastitom dizajnu. Uz svjetiljke izradila sam panele različitih dimenzija za određene naručitelje. Sudjelovala sam na jednoj samostalnoj izložbi u Bjelovaru u organizaciji Foto saveza Hrvatske i Foto kluba Bjelovar te na dvije zajedničke izložbe Zajednice tehničke kulture Grada Bjelovara. Tri godine sam članica  Tiffany udruge Magnolija, današnje Kale, s kojom sam bila na zajedničkim izložbama.. U Galeriji umjetnika u Križevcima, u izložbenom prostoru Grada Bjelovara u sklopu manifestacije Terezijana , u kupoli Gradske knjižnice Grada Zagreba, u izlogu bjelovarskog  muzeja i u Galeriji Krsto Hegedušić u Petrinji.

 

brojac poseta HVALA!  
Tiffany udruga Kala