Dobrodošli!
   
Hrvatski/Croatian
Engleski/English    

Andrea Sili Bosner
091 251 4898
andrea.bosner@hi.t-com.hr
web galerija

Rođena 1967. godine u Osijeku. gdje završava srednju školu. Upisuje Arhitektonski fakultet u Zagrebu kojega završava 1993. godine u zvanju diplomiranog inženjera arhitekture. Tijekom 2004. godine prvi puta se susreće s Tiffany tehnikom i to kao polaznik dvaju tečajeva koje je vodio Zoran Viceban.Od tada pa do danas zaljubljena je u staklo i ovu tehniku.Koliko joj vrijeme dopušta, bavi se izradom svjetiljaka, panela,ogledala, nakita i ostalih raznih ukrasnih predmeta.Od pvog dana članica Tiffany udruge „Magnolija“, a sada i članica Tiffany udruge „Kala“.

 

 

brojac poseta HVALA!  
Tiffany udruga Kala