Dobrodošli!
   
Hrvatski/Croatian
Engleski/English    

Velimir Išgum
091 514 1284
velimir.isgum@gmail.com
web galerija

Rođen sam 1946. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Zagrebu. Diplomirao sam i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Većinu radnog vijeka proveo sam u Klinici za neurologiju KBC Rebro kao biomedicinski inženjer, a kao docent i viši znanstveni suradnik predavao na FER-u, te na Medicinskom fakultetu i doktorskom studiju Jezik i kongnitivna neuroznanost u Zagrebu. Od umirovljenja amaterski i iz hobija bavim se izradom predmeta i slika u Tiffany tehnici. Sve znanje o tehnici savladao sam kao samouk.

 

brojac poseta HVALA!  
Tiffany udruga Kala