Dobrodošli!
   
Hrvatski/Croatian
Engleski/English    

Zdenka Kobašlić
091 340 1400
zdenka_kobaslic@yahoo.com
web galerija

Rođena 1956.god. u Zagrebu. Sklonost likovnom izražavanju kao dizajnera interijera, vodi je do večernje slobodne slikarske akademije „Agora“ u klasi akademika Ante Schramadea i Zoltana Novaka, a potom kreće u Likovni centar na Rokovom perivoju  na  kiparstvo pod vodstvom kipara Nikole Pečka. Otkriva mogućnost izražavanja i u staklu, te završava radionicu Tiffany tehnike pri POU Zagreb. Idući  i dalje slobodom vlastitog izražavanja, radi uporabne predmete i svjetiljke vlastitog dizajna.  Do sada je imala 3 samostalne (Zagreb, Slavonski Brod, Jadranovo) , osam grupnih izložbi sa članovima udruge „Magnolija“ i prisustvovala na svim izlaganjima Tiffany udruge „Kala“.
Tajnik je Tiffany udruge „Kala“.

brojac poseta HVALA!  
Tiffany udruga Kala