Dobrodošli!
   
Hrvatski/Croatian
Engleski/English    

Zorana Dmitrović
098 323 566
zorana.tiffany@gmail.com
web galerija

Rođena 25.10.1953 godine u Zagrebu, gdje je i danas. Diplomirala na PMF-u u Zagrebu, odjel geologije.Dvadeset godina radila u struci. Posljednjih 8 godina u vitraj tehnici izrađuje ogledala, svjetiljke, a posebnu sklonostima ima prema minijaturama-malim anđelima.

brojac poseta HVALA!  
Tiffany udruga Kala